Următorul târg...

Minet Conf - Politica referitoare la calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit

Scopul Minet Conf este de a realiza produse de înaltă calitate în domeniul confecţiilor de casă, saltelelor şi umpluturilor sintetice răspunzând aşteptărilor şi necesităţilor clienţilor.
Dezvoltarea sistemului de management integrat în conformitate cu standardele SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 şi SR OHSAS 18001:2008, îmbunătăţeşte continuu performanţele produselor şi serviciilor noastre realizate în condiţii de calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională ridicate, respectând legislaţia în vigoare.
Conducerea de vârf a Minet Conf urmăreşte aplicarea politicii declarate şi a obiectivelor propuse, alocând în acest scop resurse financiare pentru dotări şi tehnologie, derularea programelor de instruire, documentaţie şi pentru instruirea personalului.
În acest scop ne angajăm:
1. să respectam cerinţele clienţilor şi ale celorlalte părţi interesate, aplicând prevederile legislaţiei în vigoare armonizată cu normele Uniunii Europene
2. să aplicăm principiile dezvoltării durabile prin satisfacerea necesităţilor prezentului, fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi
3. să promovăm proiectarea responsabilă şi utilizarea în condiţii de securitate a produselor noastre
4. să măsuram, să monitorizăm, să evaluăm şi să îmbunătăţim continuu performantele de mediu şi sănătate şi securitate în muncă
5. să stabilim obiective privind calitatea produselor şi serviciilor noastre pe care le măsurăm, monitorizăm, evaluăm şi le menţinem
6. să încurajăm continuu proprii angajaţi în vederea dezvoltării profesionale prin instruire şi crearea unui mediu stimulent pentru aceasta
7. să realizăm, să evaluăm şi să îmbunătăţim continuu interfeţele cu angajaţii, autorităţile şi comunitatea către care comunicăm politica, obiectivele şi performantele activităţii noastre
8. să asigurăm creşterea continuă a satisfacţiei clienţilor prin oferirea de produse şi servicii de înaltă calitate
9. să prevenim poluarea mediului prin promovarea şi implementarea celor mai bune tehnici disponibile în operaţiunile noastre
10. să creştem gradul de recuperare materială a deşeurilor şi reabilitarea mediului
11. să prevenim rănirile şi îmbolnăvirile profesionale prin minimizarea sau izolarea riscurilor pentru proprii angajaţi, contractori şi vizitatori
Prezenta politica referitoare la calitate, mediu, securitate şi sănătate ocupaţională este comunicată prin instruire, afişare în locuri vizibile, pe site-ul organizaţiei, cu scopul declarat de a o face cunoscută tuturor părţilor interesate.
În calitate de administrator voi aloca resursele necesare pentru realizarea acestei politici urmând ca toţi colaboratorii să răspundă de aplicarea consecventă a acesteia.

03.01.2014
Administrator,
Alexandru Novac

Minet Conf este primul producător de confecţii textile de casă din România care s-a angajat în direcţia dezvoltării durabile şi a respectului faţă de mediu.
Generarea deşeurilor este un aspect de mediu rezultat din activităţile organizaţiei noastre pe care îl ţinem sub control prin fixarea obiectivelor de colectare, valorificare şi reciclare.
Politica Minet Conf este una de evoluţie continuă. De aceea, Minet Conf îşi rezervă dreptul de a modifica oricând specificaţiile şi culorile modelelor, produselor şi articolelor prezentate pe acest site.

Ne găsiți aici...

Modul Twitter

It seems that module parameters haven't been configured properly. Please make sure that you are using a valid twitter username, and that you have inserted the correct keys. Detailed instructions are written in the module settings page.

Contact

  • Str. Depozitelor nr. 12, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, cod poştal 240426, România
  • +40250733677
  • +40350401691
  • office@minetconf.ro
  • Contact
  • Minet Conf pe Google Maps