Următorul târg...

Minet Conf - Drepturi de proprietate intelectuală

SuperBall, Infinity şi HypoallergenicMed sunt mărci înregistrate ale S.C. Minet Conf S.R.L.
MINET este marcă înregistrată a S.C. Minet S.A. Toate materialele folosite în acest site sunt proprietatea S.C. Minet Conf S.R.L., cu toate drepturile rezervate. Termenii şi conditiile prevăzute în acest document, cât şi în orice alt act normativ, lege sau regulament care se aplică şi guvernează acest site, Internetul sau World Wide Web se aplică tuturor utilizatorilor acestui site. Utilizatorii pot descărca materialele apărute în conţinutul site-ului numai pentru utilizarea acestora în scop personal, cu condiţia ca utilizatorul să respecte drepturile de autor şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la aceste materiale. Utilizatorilor le este interzis să distribuie, modifice, transmită, refolosească pentru uz public sau comercial orice material conţinut în acest site fară permisiunea scrisă prealabilă a S.C. Minet Conf S.R.L.

Termeni şi condiţii

1. Orice material ce poate fi văzut sau citit în conţinutul acestui site trebuie considerat a fi protejat prin drepturi de proprietate intelectuală, în afara cazurilor în care se specifică în alt mod, şi nu poate fi folosit decât în condiţiile prevăzute în acest document sau în alt text din site făra a avea permisiunea prealabilă scrisă a S.C. Minet Conf S.R.L.. S.C. Minet Conf S.R.L. nu garantează că utilizarea făcuta personal de utilizator a materialelor din acest site nu aduce prejudicii drepturilor unor terţe părţi care nu sunt afiliate sau deţinute de S.C. Minet Conf S.R.L.

2. Deşi S.C. Minet Conf S.R.L. declară că a luat toate măsurile posibile pentru a introduce şi a menţine la zi informaţiile conţinute în site, S.C. Minet Conf S.R.L. nu garantează acurateţea acestora. S.C. Minet Conf S.R.L. nu îşi asumă nici o răspundere pentru nici o eroare sau omisiune cuprinsă în conţinutul acestui site.

3. Utilizarea şi navigarea pe acest site se face pe propria răspundere a fiecărui utilizator. Nici S.C. Minet Conf S.R.L. precum şi nici unul dintre directorii, angajaţii, personalul afiliat Companiei, personalul agenţiilor angajate de Companie şi de asemenea nici o parte implicată în crearea, producerea sau menţinerea site-ului nu sunt responsabile pentru nici un fel de prejudicii directe, indirecte, accidentale sau ca urmare a unei consecinţe determinate de utilizarea sitului care ar putea apărea în urma accesării sau utilizării acestui site. Fără a ne limita la cele de mai sus, întregul conţinut al acestui site vă este furnizat "ca atare" fără a se acorda nici un fel de garanţie, expresă sau implicită în acest sens. S.C. Minet Conf S.R.L. nu îşi asumă nici o responsabilitate şi nu poate fi ţinută responsabilă pentru nici un tip de prejudicii sau viruşi informatici care pot infecta calculatorul sau un alt bun al utilizatorilor ca urmare a accesării, utilizării sau navigarii în cadrul acestui site sau în ceea ce priveşte descărcarea de pe site a oricaror materiale, informaţii, texte, imagini, materiale video sau audio.

4. Orice informaţii sau materiale transmise către site prin poşta electronică sau în alt mod vor fi considerate ca fiind neconfidenţiale şi fără a fi protejate de drepturi intelectuale cu excepţia datelor personale ale utilizatorilor acestui site care se vor supune Politicii de Confidentialitatea acestui site. Orice informaţie transmisă sau dispusă în mod voluntar pe site devine proprietatea S.C. Minet Conf S.R.L. sau a societăţilor afiliate acesteia şi va putea fi utilizată în orice scop dorit de Companie cu respectarea legislaţiei în vigoare. Mai mult, S.C. Minet Conf S.R.L. poate utiliza fără nici un fel de restricţii orice idee, concept, know-how sau tehnici conţinute în orice comunicare transmisă în mod voluntar de orice utilizator către site, în orice scop ar fi fost făcută. Prin utilizarea acestui site, utilizatorul poate transmite şi/sau S.C. Minet Conf S.R.L. poate colecta anumite informaţii cu caracter tehnic pentru orice scop ar considera necesar.

5. Imaginile produselor, persoanelor sau ale locurilor prezentate în acest site sunt fie proprietatea Companiei sau folosite cu permisiune de către S.C. Minet Conf S.R.L.. Utilizarea acestora de către orice utilizator sau de către orice persoană autorizată de acesta este interzisă, în afara cazurilor specifice prevazute prin acesti Termeni şi Conditii sau a altor cazuri în care permisiunea expresă de folosire a fost prevăzută în conţinutul site-ului.

6. Mărcile înregistrate, siglele, sau sloganele (general definite ca "Mărci Înregistrate") din conţinutul site-ului sunt mărci înregistrate şi neînregistrate ale S.C. Minet Conf S.R.L. şi ale altora. Nimic din continutul site-ului nu va putea fi interpretat ca acordând implicit, prin derogare sau în alt fel, orice licenţă sau drept de a folosi oricare dintre mărcile înregistrate prezentate pe site fără aprobarea scrisă a S.C. Minet Conf S.R.L. sau a terţei părţi care deţine drepturile asupra mărcii înregistrate prezentate pe site. Utilizarea unei Mărci ce apare şi este folosită pe acest site sau oricare conţinut al acestui site, în tot sau în parte, este strict interzisă, în afara excepţiilor prevăzute în aceşti Termeni şi Condiţii.

7. S.C. Minet Conf S.R.L. nu a revizuit nici unul din site-urile care sunt conectate (linked) cu acest site şi nu este responsabilă de conţinutul nici unui site din afara site-ului care face obiectul acestor Termeni şi Condiţii. Accesul la site-ul acesta, la paginile externe sau la oricare alt site se face pe riscul personal al utilizatorului şi fără permisiunea S.C. Minet Conf S.R.L.

8. Deşi S.C. Minet Conf S.R.L. poate monitoriza periodic discutiile, chat-ul, mesajele, transmiterile, forumurile de discutii şi altele asemenea aparţinând acestui site, S.C. Minet Conf S.R.L. nu are totuşi nici o obligaţie de a îndeplini această activitate, şi nu îşi asumă nici un fel de responsabilitate sau obligaţie legată de conţinutul unor astfel de mesaje, precum şi nici faţă de orice informaţie eronată, defaimatoare, insultătoare, falsă, faţă de nici o omisiune, faţă de orice informaţii cu caracter obscen, pornografic, profanator, periculos ce poate exista la un moment dat în orice informaţie localizată pe site. Utilizatorilor le este strict interzis să posteze sau să transmită pe site orice material ilegal, ce conţine ameninţări, materiale cu caracter defaimator, obscen, pornografic, scandalos sau orice alt material care poate constitui sau încuraja o faptă ce ar putea fi considerată infracţiune, precum şi orice materiale ce ar putea da naştere la răspundere civilă sau care să încalce în orice mod legea.

9. S.C. Minet Conf S.R.L. poate modifica aceşti Termeni şi Condiţii în orice moment. Utilizatorii sunt răspunzători de luarea la cunoştinţă şi de conformarea cu oricare şi toate noile prevederi ce pot apărea în Termenii şi Condiţiile acestui site.

Copyright © S.C. Minet Conf S.R.L. Toate drepturile rezervate.

Ne găsiți aici...

Modul Twitter

It seems that module parameters haven't been configured properly. Please make sure that you are using a valid twitter username, and that you have inserted the correct keys. Detailed instructions are written in the module settings page.

Contact

  • Str. Depozitelor nr. 12, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, cod poştal 240426, România
  • +40250733677
  • +40350401691
  • office@minetconf.ro
  • Contact
  • Minet Conf pe Google Maps