Următorul târg...

Minet Conf - Termeni şi condiţii utilizare site

Pentru utilizarea acestui site este necesar să citiţi şi să acceptaţi termenii şi condiţiile de mai jos. Vizitarea în continuare a acestui site presupune că sunteţi de acord cu termenii şi conditiile de mai jos.

Drepturi de autor şi mărci înregistrate
Drepturile de proprietate intelectuală asupra intregului continut al site-ului, incluzînd fără limitare toate textele, imaginile, elementele grafice, animaţiile, elementele mediale (video, sunet, etc.), software şi alte elemente similare (Continutul), aparţin în exclusivitate S.C. Minet Conf S.R.L.. Folosirea conţinutului acestui site fără acordul S.C. Minet Conf S.R.L. este interzisă şi se pedepseşte conform legilor în vigoare. Orice conţinut care constă într-o marca, logo, sau marcă industrială reprezintă marca înregistrată a carei utilizare este strict interzisă fără permisiunea în scris a titularului mărcii, cu excepţia celor prevăzute în aceste Condiţii de Utilizare.
info Notiţă copyright
Confidenţialitate
Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a Dumneavoastră pe care o transmiteţi pe Site prin poşta electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidentialitate (accesul se face prin Site). Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteţi pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidenţiale şi neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.
Limitatea responsabilităţii
Utilizarea acestui site reprezintă în totalitate optiunea Dumneavoastră.
S.C. Minet Conf S.R.L. sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzatoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură (inclusiv daune provocate de viruşi care ar putea sa va infecteze computerul, alte elemente sau acţiuni care pot provoca daune, specifice Internetului şi tehnologiilor digitale, inclusiv violarea securităţii informaţiilor) rezultate în urma accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricărui material, informaţii, text, imagini video sau materiale audio de pe acest site. Deşi va depune toate eforturile în acest sens, S.C. Minet Conf S.R.L. nu garantează că funcţionarea site-ului şi a şerverelor va fi neîntreruptă şi lipsită de erori, şi că utilizarea site-ului este lipsită de riscuri.
S.C. Minet Conf S.R.L. are dreptul exclusiv de a stabili conţinutul şi forma acestui site şi de a-l modifica în orice moment, fără îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile, fără a cere vreun acord şi fără ca pentru aceasta (modificarea) să poată fi obligat să răspundă oricând, către oricine şi în orice condiţii.
Lipsa garanţiilor
ÎNTREG CONŢINUTUL ACESTUI SITE POATE FI MODIFICAT ŞI VĂ ESTE OFERIT "CA ATARE" FĂRĂ A SE OFERI NICI O GARANŢIE DE NICI UN FEL, FIE ACEASTA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ.
Link-uri catre site-urile unei terţe părţi
Site-ul poate conţine link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părţi decât S.C. Minet Conf S.R.L.. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veţi dori aceasta. S.C. Minet Conf S.R.L. nu controlează şi nu este răspunzătoare pentru conţinutul şi condiţiile de confidenţialitate sau securitate şi de funcţionalitatea acestor site-uri care se accesează prin link-uri. Fără a se limita la cele mai sus mentionate, S.C. Minet Conf S.R.L. îşi declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri: încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terţe părţi, sunt inexacte, incomplete sau conţin informatii înşelatoare, nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop, nu oferă o securitate adecvată, conţin viruşi sau alte elemente cu caracter distructiv; sau sunt licenţioase sau calomnioase. S.C. Minet Conf S.R.L. nu autorizează conţinutul sau orice alte produse şi servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intraţi printr-un link pe astfel de site-uri, aceasta reprezintă în întregime opţiunea Dumneavoastră.
Utilizarea site-ului
În timpul utilizării site-ului şi a serviciilor sale, Dumneavoastră, utilizatorul, vă angajaţi să respectaţi legile în vigoare şi să nu desfăşuraţi activităţi de tip cracking, hacking sau altele similare, care pun în pericol buna funcţionare a site-ului, a serverului, securitatea informaţiilor, etc.; vă angajaţi să nu modificaţi, copiaţi, distribuiţi, transmiteţi, afisaţi, publicaţi, reproduceţi, creaţi produse derivate sau să vindeţi orice fel de informaţii sau servicii obţinute prin intermediul site-ului; vă angajaţi să suportaţi orice costuri adiţionale legate de utilizarea site-ului, cum ar fi cele solicitate de furnizorii de servicii telefonice şi de servicii Internet.
Modificări
S.C. Minet Conf S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica oricând termenii şi condiţiile de faţă, fără vreo notificare prealabilă. Modificarile vor fi afişate în aceastş paginş şi vor avea efect imediat. Utilizarea site-ului după efectuarea oricăror modificari înseamnă acceptarea implicită a acestora de catre Dumneavoastră.
Legislaţie aplicabilă şi Jurisdicţie
Aceste Condiţii de Utilizare şi utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din Romania. Instantele competente din Romania vor avea jurisdicţie exclusivă asupra oricăror şi tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legatură cu prevederile Condiţiilor de Utilizare şi/sau Conţinutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiţii de Utilizare şi/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.
Copyright © S.C. Minet Conf S.R.L. Toate drepturile rezervate.

Ne găsiți aici...

Modul Twitter

It seems that module parameters haven't been configured properly. Please make sure that you are using a valid twitter username, and that you have inserted the correct keys. Detailed instructions are written in the module settings page.

Contact

  • Str. Depozitelor nr. 12, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, cod poştal 240426, România
  • +40250733677
  • +40350401691
  • office@minetconf.ro
  • Contact
  • Minet Conf pe Google Maps